Hvb

Vi har i ca 1 1/2 månads tid förgäves sökt hjälp av soc då våran dotter är stort behov av hjälp. Hon har stora problem med utåtagerande beteende, hög frånvaro i skolan, äter knappt inget. Har legat på sitt rum varje dag sedan innan sommarlovet, inga vänner, inga aktiviteter. Blir något så fruktansvärt aggressiv när hon inte får som hon vill, styr hela familjen. Vi är totalt slut hela familjen. Har gått på Bup i flera år, dom har även skrivet en orosanmälan till soc. Vi behöver hjälp och har begärt att få våran dotter placerad men inget händer!!! Har även behövt tillkalla polis vid ett tillfälle då det urartade totalt med sönderslagna saker, hotade med kniv m.m. Hur går vi vidare för att få hjälp? Detta har pågått i ca 7 års tid och hon är idag 14 år.

Smilla

Kommentarer

Hej!

Vilken svår situation ni verkar ha som familj. Ni beskriver hur er dotter har isolerat sig och inte längre umgås med vänner eller deltar i aktiviteter, att hennes skolfrånvaro är hög och att hon knappt äter något längre. Ni berättar också att er dotter får fruktansvärda utbrott, som är våldsamma. Det framstår som att er dotter har ett dåligt väldigt dåligt mående och känns angeläget att er dotter och ni som familj får snabb hjälp.

Ni skriver att ni har kontakt med BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, sedan fler år för er dotters skull. Vad bra att ni har kontakt med vården, eftersom många av de problem som ni beskriver kan antas ha med er dotters dåliga psykiska mående att göra.

Nu har BUP gjort en orosanmälan till socialtjänsten och ni undrar hur ni kan få hjälp med att få er dotter placerad. När socialtjänsten startar en utredning görs det för att titta närmare på vilka behov av skydd, hjälp och stöd barnet och familjen har. I vissa fall kan familjen lösa situationen på egen hand, utan socialtjänstens hjälp. I andra fall kan olika insatser erbjudas. Innan socialtjänsten planerar för en placering utanför familjen brukar de vanligtvis erbjuda andra insatser så som exempelvis samtalsstöd för både barnet och föräldrarna som ibland sker gemensamt och ibland ges var för sig. Andra insatser kan vara att barnet får en kontaktperson som ska fungera som ett vuxet stöd till barnet, eller kontaktfamilj som kan ha en avlastande funktion så att föräldrarna får möjlighet till återhämtning. Socialtjänsten kan också erbjuda placering i en annan familj eller på ett boende. En placering kan vara en del i arbetet med familjen och kan ha en lugnande effekt i den agiterade situationen. Om ni anser att det krävs en placering för att ert barn ska få den hjälp hon behöver vill vi råda er att ta upp frågan med er socialsekreterare och förklara hur ni tänker.

Vi hoppas att er dotter får den hjälp hon behöver så att hon kan må bättre.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter