Orosanmälan vuxen, lagrum?

Jag arbetar inom offentlig vård och har fått kännedom om en person som omfattas av LSS, är vuxen till kroppen men har en diagnos som medför att hen intellektuellt är på ett dagisbarns nivå. Den som vårdar honom har ett missbruk.
Då den jag är oroad för är över 18 år, har jag rent juridiskt möjlighet att orosanmäla (=bryta sekretess)? Det är ju min skyldighet för minderåriga barn men detta kan man praktiskt taget se som ett vuxet barn. Har ni erfarenhet av något sådant fall?

Juridiskt

Kommentarer

Hej!

Om vi förstår dig rätt så har du fått vetskap om att en anställd vårdare inom LSS har ett pågående missbruk av något slag. Du beskriver också din oro för den person som vårdas av den anställde.

I detta fall är det ett arbetsmiljöproblem som behöver hanteras av personens chef som har arbetsmiljöansvaret. Därmed behöver arbetsgivaren få kännedom om situationen för att kunna ta sitt ansvar. Vill du hellre prata med facket kring hur du ska gå till väga så kan detta vara ett sätt för att säkerställa att situationen blir känd. Din oro för personen som vårdas är förståelig och självfallet kan en drog- eller alkoholpåverkad person utgöra en arbetsmiljörisk för både sig själv och för andra.

Hoppas att du vet hur du kan gå vidare i denna frågan.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter