Utredning

Hejsan

En fråga angående påbörjad utredning. Om vårdnadshavare som fått veta att en utredning på barn skall utföras väljer att flytta från Sverige till grannlandet hur blir det med utredningen?

Läste någonstans om att Haparanda och tex Torneå har gränslöst samarbete. Vad innebär det i praktiken? Innebär det att om föräldrarna flyttar ifrån en pågående utredning till en stad i grannlandet tex torneå. Kan då hemkommunen i Sverige skicka utredningen till Haparanda som i sin tur kan besluta om utredning för boende i torneå eller i sin tur förmedla vidare till Torneå? Eller läggs det ner?

Tack på förhand.

Soc

Kommentarer

Hej!

Det står i SoL (Socialtjänstlagen) 11 kap 4 § att “ Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun”.

Om en anmälan föranleder mycket stor oro kan utredning öppnas och åtgärder vidtas även om barnet befinner sig i utlandet. Exempel på omständigheter som föranleder mycket stor oro är om det föreligger grunder för åtgärder med stöd av LVU, om det finns misstanke om människohandel, könsstympning, tvångsäktenskap och exploatering.

Om det finns några speciella överenskommelser mellan till exempel Torneå och Haparanda är inget som vi på soctanterna har kännedom om. Vårt råd är att kontakta de kommuner det gäller och höra med dem.
Vi hoppas att svaret kan vara till hjälp för er.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter