Placering hos mamma när pappa är våldsam

Min son, 5år, blir slagen dagligen hos pappan (bor vv) även andra övergrepp.
Han har förutom hemma berättat på BVC, polisen, och berättade nyligen på soc.
Jag kan inte hålla sonen hemma, då det enligt min erkänt kunniga advokat skulle äventyra min vårdnad om barnet (Tingsrätt interremistiskt beslut om vårdnad om två månader.)
Vad kan soc /måste soc göra för att skydda barnet?

Panikslagen mamma

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din 5-årige son blir slagen dagligen då han är hos sin pappa samt att det förekommer andra övergrepp. Du skriver också att detta är känt av BVC, polis och socialtjänsten. Självklart ska din son inte bli slagen eller på annat sätt utsatt för övergrepp.

Både polis och BVC har anmälningsskyldighet när det gäller barn som far illa enligt SoL 14 § 1. När en sådan anmälan kommer till socialtjänsten ska socialtjänsten skyndsamt (samma dag) göra en skyddsbedömning. I skyddsbedömningen ska risker och skydd för barnet dokumenteras. Om det bedöms finnas grunder för det kan barnet placeras utanför hemmet antingen frivilligt enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Vi råder dig att prata med handläggaren på socialtjänsten hur man har bedömt din sons skyddsbehov.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter