Hur länge stannar man hos Soc??

Hejsan!!! Jag undrar hur länge man " sitter kvar" i socialtjänstens register? Alltså hur länge ens journal är synlig och existerande så att säga. Är det för alltid eller preskiberas den till slut? Som t.ex hos kronofogden.., man har en anmärkning i 3 år och sen är det borta luxom. Hur är det med soc? Jag och min sambo hamnade under utredning pga ett bråk i hemmet men detta lades ner efter någon månad bara. Är nu " rädd" att alltid ha en anmärkning hos dom.

Tack på förhand.

Risenta

Kommentarer

Hej!

Uppgifterna i en utredning är sekretessbelagda, de får alltså inte lämnas ut till någon utomstående. Men det finns undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär ut uppgifter under en utredning om brott.

Gallring i register i Malmö följer de regler som kommunstyrelsen beslutat om 070618 (Dnr-KS-KOM-2007-00495). Där beskrivs regler som exempelvis att gallring ska ske 5 år efter senaste anteckning i akten.

Gallrings och dokumentation i socialtjänstregister beskrivs också i Statens Offentliga Utredningar (SOU:1995:86) Mer om Malmö Stads arkivering kan du läsa på följande länk.

https://malmo.se/download/18.2d03134212cf2b7c00b800025830/Arkivhandbok+so...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter