Fråga

Hej!
Jag undrar hur en familj i min trappuppgång där en familjen och ingen av dom jobbar eller försörjer sig på eget vis. Utan uppbringar försörjningsstöd av Malmö stad.
1: kan äga rätt exklusiv bil
2: bla barnen springer bla runt med skor av ett värde ca 7000:- paret. Svindyra jackor, verkar äga flertalet elscycklar
3: bor hos mkb och renoverar sin lägenhet hela tiden.
(Vilket vi andra får betala LVU)

Hur får man ihop det på försörjningsstöd?

Kaliber

Kommentarer

Hej!

Det skriver att dina grannar äger bil, dyra kläder och renoverar sin lägenhet och du undrar hur detta är möjligt om man lever på försörjningsstöd.

Vi tänker att det kan ju finnas olika förklaringar till familjens inkomster.
Kanske har familjen tidigare uppburit försörjningsstöd men inte längre får det och att familjen nu arbetar eller har andra inkomster som gör att de har råd med bil och dyra kläder. Det skulle ju också kunna vara så att någon i familjen har inkomster som man inte redovisar och samtidigt uppbär försörjningsstöd, i så fall är detta bedrägeri och straffbart.

Om man uppbär försörjningsstöd lämnar man varje månad in en ansökan där man skriver under att man inte har några andra inkomster eller andra realiserbara tillgångar. Man gör regelbundna kontroller i bilregister och kan begära kontoutdrag för att säkerställa att vederbörande är berättigad till försörjningsstöd.

Du kan läsa mer om hur normen för försörjningsstöd ser ut och vad som ingår:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/ekonomi...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter