Fråga

Hej!
Kan socialtjänsten placera min son i familjehem emot min vilja? Han bor i dag på ett Hvb hem och jag tycker att han behöver få professionell hjälp med sin problematik, så det bästa är att han stannar där. .Behandlings ansvarig har framfört att min son behöver behandling och utbildad personal runt omkring sig men ändå vill socialtjänsten placera honom i familjehem. Vi är överens om vård men inte vårdformen. Jag har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten. Mvh Sara

Sara

Kommentarer

Hej!

Vad bra att din son får hjälp med sin problematik.

Om placeringen av din son är frivillig kan socialtjänsten inte placera om honom utan vårdnadshavarnas samtycke. Om han däremot är omhändertagen enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) så kan socialtjänsten ändra placering utan vårdnadshavarnas samtycke. Det är dock socialnämnden som fattar det formella beslutet om omplaceringen.

Vi hoppas vården din son får blir så bra som möjligt och att du som förälder får vara delaktig i hur vården ska se ut.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter