Måste soc se till att jag får pengar om jag har lvu

Hej, jag är en kille på 19 år som har lvu. Jag har tidigare varit placerad på hvb hem, men bor hemma hos min mamma nu tills det finns en plats på ett ungdomsboende. Jag har inte haft några pengar sen jag vart utskriven från min behandling. Varken jag eller min mamma får några pengar alls från soc så att jag ska kunna leva. Soc säger att jag får söka socialbidrag, men sånt tar ju flera veckor att få. Är inte soc skyldig att försörja mig när jag har lvu? Får dom låta mig gå utan pengar till mat osv när jag har ett lvu?

Fundersamt barn

Kommentarer

Hej!

När du tidigare bodde på HVB hem ingick förmodligen mat i boendet och kanske fick du fickpeng från socialtjänsten.

När du nu bor hemma kan du ansöka om fullt försörjningsstöd om du inte har andra inkomster så som CSN, A-kassa eller annat. Du är myndig och om du inte går i skolan är det inte längre dina föräldrar som ska försörja dig utan du själv.
Om du är i akut behov av pengar till mat ska du göra en ansökan om nödbistånd avseende livsmedel. Detta nödbistånd kan du söka under handläggningstiden för ditt försörjningsstöd.

Om din mamma inte heller har annan försörjning kan hon göra en egen ansökan.

Hoppas att det löser sig för er och att det blir en bra tid för dig på ungdomsboendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter