SoL eller Lvu

Hej!
Har samtyckt till placering i familjehem utifrån dotterns önskan och efter hot om Lvu. Vilket beskrevs av socialtjänsten som något varje ansvarstagande förälder borde undvika. Hon har nu bott i familjehem i snart två år. Inget arbete att försöka lösa bakomliggande orsaker har inletts under denna tid vilket gör att jag är än mer kritisk till den sk vården.
Dottern är socialt fungerande och sköter skolan klanderfritt. Hon fyller inom kort arton år.

Vad händer om jag strax före eller i samband med att hon fyller arton tar tillbaka mitt samtycke?

Tacksam för svar!

Snart artonårig dotterbolag

Kommentarer

Hej!

De flesta föräldrar håller nog med om att ansvaret för sitt barn är något bland de svåraste som finns. Att säkerställa att barnet får alla behov tillgodosedda, att man som förälder ställer rimliga krav på barnet, att man har gränser för barnet och att dessa är lämpliga men inte heller att dessa förhindrar att barnet blir en tänkande, ansvarstagande och kanske empatisk med mera ung vuxen så småningom.

Det verkar som att du i kontakten med socialtjänsten får några år sedan fick höra att om du var en ansvarstagande förälder så borde du undvika att ditt barn blev omhändertaget enligt LVU. Vi antar att du under alla år försökt vara den bästa föräldern för ditt barn och tagit ditt ansvar så långt du kunnat. Om man hör något sådant, är det då svårt att inte gå med på placering.

Det framkommer inte i din fråga om din dotter blev placerad utanför hemmet på grund av dotterns egna beteende eller om det var några brister i hemmet då som föranledde behovet av placeringen.

Generellt kan väl sägas att om placeringen har gjorts utifrån brister i hemmet, så kan du sannolikt återta ditt medgivande om placering utan att socialtjänsten agerar något vidare. Din dotter ska snart fylla eller fyllt 18 år och är myndig. Din dotter kan då tillfrågas om var hon vill fortsätta att bo under tiden hon går i skolan, om socialtjänsten inte tänker att din dotter kan flytta hem igen.

Om din dotter däremot är placerad utifrån eget beteende, att hon utsätter sin utveckling och hälsa för allvarlig fara utifrån missbruk, kriminalitet och så vidare, och detta fortgår, så kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU om din dotter inte vill vara fortsatt placerad frivilligt. Du som förälder är inte längre vårdnadshavare den dagen din dotter fyller 18 år och blir inte längre tillfrågad.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter