Anmälan till vården från soc

Jag vet att man kan göra en orosanmälan till socialtjänsten vid oro för barn eller vux och sånt men kan socialtjänsten anmäla till vården vid oro för en individ?

Känner man att en vuxen inte har förmågan eller mår så dåligt att hen inte kommer att ta sig självmant till vården. Kan då socialtjänsten anmäla det till vården? Vad händer då?

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Det stämmer bra att när det gäller socialtjänsten kan man anmäla oro för barn och vuxna. Sjukvården har inte motsvarande funktion.

Både socialtjänsten och sjukvården arbetar huvudsakligen utifrån att personer söker hjälp frivilligt. Socialtjänsten genom Socialtjänstlagen och sjukvården genom Hälso- och sjukvårdslagen.

Det finns dock möjlighet till tvång både inom socialtjänst och sjukvård. Inom sjukvården är det med stöd av LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård).

Förutsättningar för tvångsvård är som följer:

3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt

- har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller

- behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

För att bli omhändertagen enligt LPT ska ett vårdintyg skrivas efter läkarbedömning sedan ska en chefsöverläkare fatta beslut om intagning det får inte vara en och samma läkare som skriver vårdintyg och fattar beslut om intagning.

En vuxen person har själv att bestämma om hen vill söka sjukvårdshjälp. Om det är akut fara för någons liv kan polis ta beslut om att föra personen till sjukvården för bedömning ytterligare ett alternativ är en läkarbil som kan göra bedömning på plats.

Annars är det att försöka motivera personen till att söka hjälp.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter