Umgängesschema 15 månader barn

Hej, vad är rimligt umgängesschema för ett barn (15 mån) när pappan är föräldraledig? Pappan vill ha varannan helg (även om han dessutom är föräldraledig varje veckodag nästkommande 6 månader). Jag tycker inte att det låter rimligt att han ska ha både må - fre varje dag OCH varannan helg.
Jag tycker att min son ska absolut bo 50% -50% i framtiden men efter att föräldraledigheter är tagna.

Atlas

Kommentarer

Hej!

Det är en svår fråga att svara på, vad är rimligt umgängesschema för ett 15 månaders barn. Det är ett litet barn och barns behov ser ofta olika ut. Andra faktorer som också spelar roll är till exempel hur anknytningen ser ut och hur samarbetet mellan föräldrarna fungerar.

Kan ni bygga vidare på den erfarenhet ni redan har från den tid som har varit fram till nu? Har ni kanske redan påbörjat umgänge, och någon form av växelvist boende? Har du varit föräldraledig under veckorna och låtit den andre föräldern ha umgänge på alla helger? Har detta varit något som funkat för barnet är det kanske något som kan fortsätta. Har det inte fungerat, så kanske ni som föräldrar får göra en förändring för att det ska bli bra för barnet.

Bor ni i Malmö kan ni vända er till Familjerättsbyrån de erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge om sina gemensamma barn. Dessa samtal är frivilliga, kostnadsfria och de registreras eller journalförs inte. Båda föräldrarna måste vilja komma på samtalen.

Anmälningsblanketten finns att hämta via malmo.se. Där finns även en informationsfolder om samtalen.

Det går också bra att ringa deras rådgivningstelefon tel.040-34 52 48 mån-fred mellan 10-11.30 eller komma till den öppna mottagningen torsdagar kl. 9,00-12,00 på Fänriksgatan 1, Malmö.

Om den andra föräldern inte önskar delta i samarbetssamtal får man vända sig till tingsrätten med en begäran om ett avgörande och en dom. Detta sker genom en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten, http://www.malmotingsratt.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Hoppas att ni tillsammans kan finna en bra form för umgänge för ert barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter