Behålla försörjningsstöd utan läkarintyg?

Jag har länge sökt psykoterapi inom landstinget och öppenpsykiatrin men efter flera år så ser jag att jag inte kommer att få sådan vård. Jag mår fortfarande dåligt, det finns inga andra mottagningar att välja mellan. (Jag tillhör Region Stockholm och här finns inget vårdval gällande psykoterapi).

Patientnämnden och mottagningens enhetschef kan inte göra något och inte heller den läkare jag har. Jag är "fast" inom psykiatrin då mitt läkarintyg är utfärdat av min läkare där och socialtjänsten kräver läkarintyg om jag inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Jag mår för dåligt för att arbeta då jag inte fått den behandling jag behöver. Dock kan jag inte kräva psykoterapi då patienter inte har sådana rättigheter.

Vårdcentraler skriver inte sådana långa sjukskrivningar som jag behöver och de tar heller inte emot den typen av ärenden då jag redan befinner mig inom specialistpsykiatrin.

Jag undrar nu hur jag ska kunna lämna psykiatrin, då jag bara mår sämre av att befinna mig där, och då alltså mista mitt läkarintyg. Jag kan inte stå till arbetsmarknadens förfogande och kan i fortsättningen inte uppvisa läkarintyg, men behöver fortfarande försörjningsstödet. Hur kan jag bli beviljad det trots de omständigheter jag beskriver?

Sarah

Kommentarer

Hej!

Det verkar som du hamnat i en situation där du varken kan gå framåt eller bakåt utan att det blir konsekvenser för dig.

Vi tror att du kanske kan vinna något på att försöka få din socialtjänst och din psykiatri och också sjukskrivande läkare träffas och diskuterar vad som är en rimligt och en möjlig handlingsplan för dig. Vad är en möjlig förändring för att du ska må bättre, hur ska du kunna få denna förändring och hur kan dessa två myndigheter samverka för att hjälpa dig vidare.

Om du inte kan få den vård du behöver via sjukvården, kan du ansöka om det via socialtjänsten. Inte med detta sagt att du kommer att få det, men att ansöka har du rätt till. Om du kan motivera att detta är det ända sättet för att du i framtiden ska kunna bli frisk och komma till självförsörjning så kan bistånd beviljas från socialtjänsten.

Vi tror dock inte att du ska avsluta kontakten med psykiatrin och din sjukskrivande läkare förrän du har en uppfattning om hur du ska klara din försörjning, om detta är ett krav från socialtjänsten för att du ska vara berättigad till försörjningsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter