missnöjd med vård inom äldreomsorgen

min syster bor på ett hem och där har man grovt missat att hämta ut hennes mediciner för en konstaterad hjärtinfarkt.
HUR kommer jag tillrätta med detta?

mojan

Kommentarer

Hej!

Det verkar som att personal har begått ett misstag som skulle kunna leda till allvarlig konsekvens för din syster. Om personal själv upptäcker att de har begått ett fel har de att göra en avvikelserapport. Dessa bedöms sedan av chef för att se om arbetsplatsen ska ändra sina rutiner eller sitt arbetssätt för att förhindra att liknande situationer uppstår.

Om du anser att personal har agerat felaktigt kan du vända dig till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som utövar tillsyn över bland annat kommunens vård och omsorg. IVO nås på telefon nummer: 010-788 50 00.

Vi hoppas att du får hjälp vidare och att din syster får upprättelse.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter