Ska jag ge min son pengar?

Hej,

Min son har blivit intagen på LVM hem. Jag ger honom pengar att leva av varje månad. Behöver han pengar medans där? Jag hör att det finns mycket droger även på hemmen. är det bäst att jag inte sätter in pengar på konto? Eller bara lite fick pengar kanske? Kan de ens spendera pengar där? Hur ska jag veta vad jag gör med att ge honom pengar när han kommer ut? Jag bor utomlands och kan inte hjälpa så mycket annat än med pengar, men jag vill ju så klart inte att han ska köpa droger för dem. Inte heller vill jag att han ska hamna på gatan utan pengar heller. Råd?

pengautgivaren

Kommentarer

Hej!

Vad bra att din son nu ska få hjälp för sitt missbruk. Vi hoppas att han ska få verktyg för att kunna behålla sin drogfrihet efter att han är färdig med sin behandling.

Vi förstår att det är svårt att som förälder till ett vuxet barn sätta upp gränser för hur mycket man ska hjälpa till. Du skriver att det är du som står för din sons försörjning, trots att du bor utomlands och att du nu undrar hur du ska göra fortsättningsvis.

Att ta emot behandling under tvångslagen LVM är ett stort ingrepp i en persons liv. Det innebär att man vårdar någon mot dennes vilja. Den typen av vård bedrivs i första skedet på låst behandlingshem, på en så kallad SIS-institution. Då hemmet är låst och allt som kommer in och ut övervakas av personal är det i regel svårt att få tillgång till droger, vilket också är syftet. Många som behandlas på LVM-hem har också kontakt med socialtjänsten utifrån att de behöver hjälp med boende och ekonomi. Om din son inte kan försörja sig kan han därför ha rätt att ansöka om hjälp hos socialtjänsten. Det är något som personalen på hemmet kan hjälpa honom med. Under tiden man är under behandling på ett LVM-hem har man rätt till fickpengsnorm, vilken är 1790 kr per månad. Vi tänker att du kan uppmana din son att ansöka om ekonomiskt bistånd för sin försörjning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter