Flytthjälp

Hejsan jag har ett boende som är högt i komunen jag bor i och har nu hittat ett billigare boende, som dock är utanför komunen, min fråga blir kan man få hjälp med pengar för att betala en flytt firma eller om man kan hitta någon som kan hjälpa en med släp bil och bencin då jag inte har körkort eller bil så jag hade kunnat betala för släp och bencin då jag är beroende av att någon hjälper mig med detta. Jag har nyss fått igenom en skuldsanering och har inte mycket pengar till utrymme för annat jag har fixat ett boende som nästan är 2000 kr billigare än jag har nu.

Maskrosbarn

Kommentarer

Hej!

Grattis till ditt nya boende. Att kunna sänka sin hyreskostnad så mycket per månad är givetvis väldigt bra, det underlättar för dig att få mer pengar över varje månad.

Du skriver att du har beviljats skuldsanering, vilket innebär att Kronofogden tar en stor del av din lön för att betala av dina skulder. Vi förstår att det är svårt att spara pengar när man lever med skuldsanering.

I första hand bör du göra vad du kan för att själv hitta en lösning på din situation. Det kan vara att ta hjälp av ditt nätverk för att lösa flytten, exempelvis få bärhjälp och se om någon i din närhet har bil att låna ut.

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för att göra en ansökan. Om du vanligtvis inte uppbär ekonomiskt bistånd behöver du redovisa både inkomster, utgifter samt på vilket sätt du bidrar till din försörjning. Du behöver sedan redovisa vad du ansöker om och då kan det vara bra att göra eftersökning och lämna kostnadsförslag avseende bensin och hyrbil. Socialtjänsten kommer sedan utreda om just du är berättigad bistånd avseende kostnader för flytthjälp.

I Socialstyrelsens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd går det att läsa att socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till flyttkostnader om flytten är nödvändig för att personen ska uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd kan utgå för exempelvis kostnad för hyrbil, bensin, hyra av flyttlådor etc. Utgångspunkten är att de flesta människor själva organiserar sin flytt med hjälp av släkt och vänner, och därför omfattar biståndet normalt kostnader för en sådan flytt.

Lycka till med flytten!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter