Matpengar

Vad menas med matpengar för att slippa akut nöd

Anneli

Kommentarer

Hej!

Om man vanligtvis erhåller hjälp varje månad med försörjningsstöd, men det av någon anledning inte har räckt till eller om man meddelats avslag på biståndet så kan man ansöka om nödbistånd avseende livsmedel. Tillsammans med sin ansökan, där man anger skälen till varför man hävdar nöd, bör man lämna in ett aktuellt kontoutdrag som visar på vad man har använt sina pengar till samt hur mycket man har på kontot. Socialtjänsten bedömer därefter om de anser att den enskilde riskerar att lida nöd om den inte beviljas biståndet samt om nöden hade kunnat förutses.

Med matpeng menas att bistånd endast ges för kostnad av livsmedel. För att du ska kunna jämföra så får en ensamstående person 101 kr per dag i riksnorm medan summan för livsmedel för en ensamstående person är 58 kr.

Vi hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter