1 vecka

Hej.
Jag har lämnat in en ny månadsansökan för december månad för över en vecka sedan och jag ringde min handläggare idag och då sa hon att hon inte har kollat på den ännu och att jag får svar under veckan. Det är liksom ny månad nu och jag har inte kunnat betala hyran eller något.

Min frågan är då om dem får ta så lång tid på sig?

Jessica

Kommentarer

Hej!

Att inte veta om och hur mycket medel man ska få för att klara sig kommande månad är påfrestande. Att det dessutom är december månad med julfirande kanske ökar pressen ytterligare.

Handläggning av ärende ska handläggas skyndsamt. I socialtjänstlagens 11 kap 1 § står det att utredning efter ansökan ska öppnas utan dröjsmål om det är sannolikt att någon åtgärd från nämnden kan bli aktuellt. I Förvaltningslagens 9 § står det att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Även om ärende ska handläggas skyndsamt påverkas handläggningstiden på mängden ärende, vad som behöver utredas och så vidare som faktiskt styr handläggningstiden. Att utredarna har en rimlig tid på sig för att ta del av ansökan, handlingar med mera innan beslut lämnas brukar kommuniceras med den enskilde. I Malmö brukar man meddela att ansökan ska lämnas i god tid, helst fjorton dagar innan, för att klienten ska kunna få beslut och eventuella pengar innan den nya perioden börjar.

Vi hoppas att du snart får beslut, så att du inte behöver leva i ovisshet så länge.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter