Inflytande avseende Arbetsplan samt Genomförande Arbetsplan

Hej
Vilka möjligheter har en Ekonomi Bistånds tagare till inflyttande vad gäller Arbetsplan samt genomförande arbetsplan?

1 Kan person ifrågasätta och kräva ändring på vissa punkter?

2 Kan person neka till att signera och därmed inte ha ett arbetsplan?

3 Vid signatur, när senast har den enskilde rätt åter kräva nya punkter av Arbetsplanen? Skulle det exempelvis kunna vara i samband med att man förlänger ett boende?

Tack!

/

Kommentarer

Hej!

En arbetsplan eller handlingsplan är en plan som görs upp för att en förändring av något slag ska ske. Det bör vara en process, som ska kunna ändras utifrån de förutsättningar som finns för den det handlar om. Vissa mål med arbetsplanen kan vara generellt hållna medan andra är mer specifika.

Det är viktigt att den som arbetsplanen handlar om känner att målen och kraven i planen är rimliga och att man pratar om detta med sin handläggare. Om målen och kraven är för högt ställda är sannolikheten för misslyckande stora och oftast inte något som gagnar ett förändringsarbete. Men det är inte heller bra att ha för lågt ställda krav i en arbetsplan.

Vi tänker att den som arbetsplanen handlar om kan ifrågasätta om det är en rimlig arbetsplan utifrån målen, men att neka att skriva under en arbetsplan kan innebära att handläggaren inte anser att personen bidrar till att på sikt bli självförsörjande och därför inte berättigad till försörjningsstöd.

När en arbetsplan ska uppdateras eller ändras bör styras av hur förhållandena är runt personen, om förändringar sker i förmåga eller på andra sätt. Är målen ändrade, ska så klart arbetsplanen gås igenom för att se att vägen till målen är rimliga.

Vi hoppas att du kan få till ett bra samtal med din handläggare när det gäller din arbetsplan och att du finner att arbetsplanen kan hjälpa dig till förändring och så klart en självförsörjning!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter