Fråga om särskilt ansvar vid HBTQ

Hej,
Jag är en person som anser mig vara homosexuell och könsneutral.
Jag är för närvarande bostadslös och ska varit aktuell på olika boende bland annat Asylvandrarhem där jag diskriminerats p g a homosexuell.

Jag undrar om min hemkommun har något ansvar för mig och kanske kan placera mig inom boende med stöd eller boende med andra HBTQ person då jag skulle kanske kunna känna mig tryggare

/

Kommentarer

Hej!

Människor har rätt att vara sig själva i livets alla delar. Att få leva med den man älskar och att få respekt utifrån sin sexuella läggning är exempel på detta. Att inte känna trygghet i sitt boende är såklart något som kan få en mycket negativ påverkan på hur man mår och känner sig.

Du skriver att du har bott på olika typer av boende, bland annat på Migrationsverkets anläggningsboende. Det är viktigt att du söker hjälp hos den myndighet som har ansvar för att hjälpa dig. Om du är asylsökande är det till Migrationsverket du ska vända dig. Om du inte längre är asylsökande, om du exempelvis har fått uppehållstillstånd så övergår det ansvaret på den kommun som du är folkbokförd i. Det innebär då att det blir socialtjänsten som har ansvar för att utreda dina behov för att se om du är berättigad boende. För att vara berättigad boende ska den enskilde vara hemlös och dessutom ha särskilda svårigheter i att anskaffa boende. Om man inte är berättigad hjälp med boende kan man ändå vara berättigad hjälp i den akuta situationen, med ett så kallat nödbistånd.

När du ansöker om boende, oavsett om det är via Migrationsverket eller socialtjänsten, är det viktigt att du uppger dina särskilda behov. Om du inte upplever att du är trygg i ett boende är det till den myndighet som har beviljat boendet som du ska vända dig för att diskutera vad som krävs för att just du ska känna dig trygg. Vi kan inte svara på om just din kommun har boende som riktar sig mot just målgruppen HBTQ-personer. I Malmö stad finns det inget boende som är avsett för enbart denna målgrupp, det finns dock boenden där personalen har gått utbildning inom HBTQ-rättigheter och som aktivt arbetar med frågan. Man försöker från socialtjänstens sida ordna med boende utifrån individens behov och förutsättningar, varför vi starkt råder dig att diskutera din situation med den som handlägger ditt ärende.

Vi önskar dig lycka till och hoppas att du ska hitta ett boende där du känner dig trygg.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter