Avslag

Hej!
Har fått ett avslag på allt mitt uppehälle med pengar till medicin, mat, busskort,hyra p.g.a ett hembesök där dom ej tyckte att jag har tillräckligt med kläder,mm . Bor inneboende och hyr ett rum. Har bott i samma kommun sen 80 talet och haft kontakt med försörjningsstöd i många år och fått hjälp tidigare. Har överklagat till förvaltningsrätten. Min fråga är. Kan dom verkligen neka mig matpengar under tiden det här ligger hos förvaltningsrätten? Har ingen annan inkomst. Gör allt som dom begär att man ska med att söka jobb. Inskriven på AF.

Lisa

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha hamnat i en situation som du inte kunnat förutse, då du haft en långvarig kontakt med socialtjänsten på orten för din försörjning.

När det gäller prövning av nöd, har socialtjänsten att här och nu göra en bedömning om nöden kan avvärjas på annat sätt. Har du haft medel som gör att din nöd inte bör finnas, eller kan ditt behov tillgodoses på annat sätt? Socialtjänsten kan avslå din ansökan om nöd, och bör då ange hur de menar att du ska klara dig här och nu. Beslutet går att överklaga, men oftast återsänder Förvaltningsrätten ett sådant överklagande till kommunen för att de ska säkerställa att nöden inte längre föreligger.

Om du får avslag på din ansökan om nöd, kan du nästa dag åter ansöka om nöd. Om du inte får hjälp, råder vi dig att fortsätta ansöka om nöd, om du inte kan få mat på annat sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter