Socialtjänstlagen enkäter

Hej
Vet inte om det är rätt ställe att ställa denna fråga men gör ett försök.

Säg att jag gör enkäter där jag får betalt för varje jag gör.

Vet att man måste redovisa om man har haft någon form av inkomst varje månad.

Kan jag göra dessa utan att plocka ut detta till mitt privata konto som Handelsbanken och plocka ut pengarna när jag får ett riktigt arbete?

W

Kommentarer

Hej!

Detta är sannerligen en samvetsfråga. Att undanhålla uppgifter om inkomster som du har eller skulle kunna få under tiden som du erhåller försörjningsstöd är bidragsfusk, något som man kan anmälas för och även bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalt försörjningsstöd.

Vi hoppas att du tänker långsiktigt och inte försätter dig i en situation som i framtiden kan ge dig obehag.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter