Försörjningsstöd i ny stad

Hej,

Jag bor i Lund och får försörjningstöd men jag ska flytta till Malmö snart och vill då ha försörjningsstöd i Malmö då.

Kan de på kontoret i Malmö se att jag för försörjningsstöd från lund och bara ta över mitt ärende?

Mvh Leo

Leo

Kommentarer

Hej!

Varje kommun ansvarar för de personer som vistas i kommunen och i det finns också att varje kommun dokumenterar i egna system. Det innebär att socialtjänsten i Malmö inte kan se om du är aktuell i en annan kommun eller läsa i din akt hos en annan kommun. Socialtjänsten kan dock be dig att ge samtycke att de kontaktar den kommun där du tidigare bott för att få ta del av utredningar.

Om man uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning och önskar flytta till en annan kommun ska man i första hand kontakta sin nuvarande kommun för att informera om flytten och för att de ska kunna godkänna hyreskostnaden. Det är den nuvarande kommunen (alltså Lund) som ska betala första månadens hyreskostnad. Därefter kontaktar man den nya kommunen i god för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vi hoppas att du ska trivas med din flytt till Malmö!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter