Socialen vill inte veta sanningen

Min sambo till mig är född i ett annat land och talar bristande svenska.

Hon blev kallad till socialen pga av en oros anmälan som skolan skickat.
Skolan skickade denna efter att min sambos ex har vid två utvecklingssamtal suttit och berättat en massa lögner. Vilket han erkänt efteråt.

Utredning startas och den som utreder säger att hon inte behöver tolk trots att hon sa att hon ville.

Efter avslutat utredning så fick hon se rapporten som skrivits.
Den är i princip helt fel. Allt som hon har sagt så har utredaren tolkat efter eget huvud. Mycket är troligen missförstånd pga av språket. Bla så skriver utredaren att min sambo har erkänt att hon slagit sin son. Detta efter att hon skickat ett sms till sin son där hon ber om ursäkt om han tycker att hon varit en dålig mamma. Utredaren uppmanade hon att skicka detta sms.

Detta har blivit helt fel, rapporten är så dåligt skrivet att inte ens datumen är rätt. Den innehåller grava fel. Vi kan bevisa att den innehåller flera fel samt en del rena lögner.

Vi har pratat med utredarens chef och med dennes chef men ingen vill lyssna på oss. Vi har sagt att vi kan bevisa det som är fel och vad som är rena lögner.
Dom vägrar att ändra rapporten trots detta.

Vi fick vid samtal i dag reda på av högsta chefen att dom inte är en domstol och utreder inte vad som är rätt eller inte.

Hon och hennes ex har svårt att komma överens om deras pojke och har haft det i många år. Det är många turer kring detta men det kommer att sluta i domstol. Vi är rädda för att den felaktiga rapporten kommer upp i domstolen.

Vad utreder socialen om det inte finns intresse av sanningen?

Det måste väl ändå gå att rätta till en rapport om den är felskriven?

Kurt Sune

Kommentarer

Hej!

Föräldrar som hamnar i tvist om sina barn, förstår ibland inte hur illa detta kan påverka deras barn. Det verkar som din fru och hennes barns pappa har en tvist. Som vi förstår det har det framkommit uppgifter i skolan som har gjort att skolan blivit oroliga för barnet och därför gjort en anmälan till socialtjänsten.

Socialtjänstens handläggare har att inhämta uppgifter från barnet och vårdnadshavare. De kan även ta in uppgifter från andra viktiga vuxna runt barnet, skola och förskola, sjukvård som BVC och annan primärvård, BUP, habilitering med mera. När handläggarna sedan har fått in allt de behöver utifrån vad anmälan gäller ska detta dokumenteras i en utredning. Utredningen ska delges de som är part i ärendet, det vill säga barnet och de som är vårdnadshavare.

Enligt förvaltningslagen ska utredningen kommuniceras, vilket finns angivet i 25 §. Där har din fru möjlighet att framföra det hon anser sig vara felaktigheter. Utredningen i sig kanske ändå inte ändras, men det som din fru har framfört bör skrivas in i den slutgiltiga utredningen. Länken nedan går till Förvaltningslagen som styr handläggning av ärenden ibland annat socialförvaltningar.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter