Kommun vägrar ta ansvar

Till handläggare med lång erfarenhet eller förstesekreterare

Hej,
Jag har ett följande fall. Har en dotter som min fd make tog ifrån mig. Jag vann vårdnadstvisten och han kidnappade henne och åkte till Libanon år 2006. År 2013 efter mycket procedurer fick tillbaka henne. Hon har dock p g a negativa upplevelser haft präglad trauma och fått ta ansvar, men hon har hjärntvättats och blivit beordrad av hennes far att hata mig och orsaka problem.
Involverade Socialtjänsten i Värnamo omedelbart i hopp om bästa hjälp och förståelse. År 2014 ansåg Socialtjänsten att hon inte mår bra hemma och bör LVU:as. Sedan dess har ibland blivit placerad i mitt hem eller till mesta dels fosterhem. År 2017 när hon fyllt 18 år, godkände hennes Socialtjänst hennes flytt till Stockholm för studera folkhögskola. År 2018 Godkände Socialtjänst att hon att hon får Boende med Stöd och påbörjar studier inom gymnasiet. De hade dessutom lovat henne att förlänga boendet med 3 år om det går bra på hennes Vårdprogrammet. År 2019 hon klarar nästan alla kurser med godkänt och hennes Socialtjänst i Värnamo avslår hennes ansökan om fortsatt boende.
Nu har hon bott hos vänner, blivit utkastad och för närvarande bor på ett asylboende genom Stockholm Socialtjänst som även ifrågasätter att Värnamo bara avslutar hennes ärende. i årskurs 2 har knappast klarat några ämnen.

Socialtjänsten Värnamo har istället för att hjälpa min relation till min dotter förstört det och tagit henne ifrån mig. Åtminstone det man kan göra är att hjälpa henne bo tills hon klarar studier. P g a hennes omständigheter har hon fått lära sig på nytt i skolan och haft studiesvårigheter. För första gången när hon kommer någonstans i sin utbildning sviker henne, värnamo. Snälla hjälp genom att svara på frågor:

1. Hennes ärende påbörjade i Värnamo och hon har inte avslutat det. Har Värnamo rätt att avsluta hennes ärende tvångsmässigt?
2. Socialtjänsten vägrar utreda hennes överklagan som är försenad p g a hennes dåliga mående men de varken bekräftar mottagandet eller utreder kommande ansökningar av henne
3. Hur kan jag få Värnamo att deras ansvar?
4. Hennes handläggare hänvisar till hennes arbetsledare och anger henne som hennes aktuella handläggare. Vanligast är det så när ärendet är komplicerat eller man genomför korruption så hänvisar man till en högre instans som vet hur man mixar med lagar. Hur ska jag kunna få hennes förste sekreterare att se mig som ett hot och bevilja min dotter någonstans att bo. Hon är 20 år nu!

Hänvisa inte mig till min aktuella socialtjänst för de är KORRUPTA! ! !
(Ursäkta men mycket frustrerad!)

MVH
Katrin

Katrin

Kommentarer

Hej!

Du verkar besviken på din kommun som du anser inte stöttat och hjälpt dig och din dotter på olika sätt genom åren när ni haft det svårt och hade behövt mer hjälp för att kunna bygga er mamma-dotter relation.

Vi får en känsla av att du känner dig kränkt av kommunen och dess handläggare när de inte hjälpt dig att få en bra relation med dottern utan istället verkat arbeta med att separera er istället.

Att i efterhand få en upprättelse i något som man anser vara felaktigt är svårt och kanske än svårare från en myndighet som anser att de har gjort det som lagen kräver. Vi har valt att inte spekulera i det som varit och varför vissa saker har blivit som dom blivit utan istället valt att titta på hur det är just nu.

Du berättar att din dotter är 20 år, och har studerat på gymnasienivå med socialtjänstens stöd på Folkhögskola. I samband med att din dotter fyller 20 år har hon rätt att ansöka om studiemedel, både bidrags- och lånedelen. Då din dotter har rätt till de studiesociala förmåner som finns så kan behovet tillgodoses på annat sätt och rätten till försörjningsstöd faller kan man säga. Om din dotter inte vill investera i sina studier och fortsätta med studiemedel, får hon ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande. Om hon inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning så har hon rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet ska hon söka där hon bor. Om din dotter nu bor i Stockholm, är det i Stockholm hon ska ansöka.

Vi hoppas att du och din dotter kan få en god relation i framtiden, och att din dotter finner en väg att lyckas med sina studier.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter