Dotter med Anorexi vill inte ta emot hjälp

Hej, vår dotter, snart 16 år har haft anorexi i ca 18-24 mån och har varit inlagd på vårdavdelning höst 2018.
Hon är på väg att bli sämre men vill ändå inte ta emot hjälp.
Hur ska vi göra?

Orolig pappa

Kommentarer

Hej!

Vilken tuff situation att befinna sig i, både för er dotter och er som föräldrar och familjemedlemmar. När ens barn blir allvarligt sjuk och kanske inte själv inser vidden av sin sjukdom och inte är villig att söka hjälp kan det såklart öka oron drastiskt.

Du skriver att er dotter har tagit emot vård tidigare och att hon nu är på väg att försämras i sin anorexi men inte vill ta emot hjälp. Ni som föräldrar är ju tillsammans med er dotter de som kanske har bäst insikt i hur hon mår och påverkas av sin sjukdom. Om ni är oroliga för att hon försämras vill vi råda er att ta kontakt med Ätstörsningskliniken närmast er för att få råd och vägledning. Om ni är akut oroliga för er dotter råder vi också er att åka in med henne till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, för att få henne bedömd av en läkare. En läkare kan fatta beslut om LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, om er dotter är i så pass dåligt skick att det finns anledning för det.

Vi förstår att föräldrar till barn med anorexi lever under stor press och oro för sina barn och vi vill gärna tipsa om anhörigstöd om ni inte redan har sådan kontakt. Ni kan läsa mer på nedananstående länkar:

http://www.atstorning.se/anhorig/

http://www.friskfri.se/?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=99

Vi hoppas att er dotter får snabb hjälp att bli bättre.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter