Om osa

Kan socialtjänsten tvinga en att av sluta sjukskrivning.2.att praktisera.arbetsträna.inan osa

Rogga

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät, vilket innebär att alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda för att man ska vara berättigad bistånd. Det innebär bland annat att man som enskild ska redovisa inkomster och utgifter samt stå till arbetsmarknadens förfogande om det inte finns skäl som gör att man inte kan det.

Du undrar om socialtjänsten kan kräva att du arbetstränar eller praktiserar i ett led för att du ska kunna ansöka om och bli beviljad offentligt skyddat arbete. Det är Arbetsförmedlingen som utreder och beslutar om offentligt skyddat arbete. Ett sådant beslut föregås i de flesta fall av arbetsträning eller praktik så att personens arbetsförmåga kan bedömas. För att vara berättigad offentligt skyddat arbete ska personen antingen ha en kognitiv funktionsnedsättning eller ha nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruks- eller beroendeproblematik, vara berättigad LSS eller inte ha haft kontakt med arbetslivet tidigare eller ha varit borta från arbetslivet under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom.

Vi önskar dig lycka till under utredningen av offentligt skyddat arbete.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter