Flytta med inneboende som är beroende av försörjningsstöd

Hej Soctanter!

Jag har en vän som är hemlös och som jag låter bo hos mig, han betalar halva hyreskostnaden och han bor i mitt vardagsrum. Vardagsrummet har en dörr som han kan stänga. Han får försörjningsstöd för hyran (+ riksnorm)

Jag vill flytta, ev så kommer jag flytta till en ny kommun, tror ni att min inneboende kan flytta med och få fortsatt försörjningsstöd? Måste lägenheten jag flyttar till ha ett vardagsrum med dörr (det är ju inte så vanligt att vardagsrum har dörrar). Måste rummet han bor i ha en dörr överhuvudtaget för att han ska anses vara inneboende enl. socialförvaltningens regler?

Al Truist

Kommentarer

Hej!

Vad fint att du kan hjälpa din vän som är hemlös med boende. Det låter som att du och din vän har en fungerande boendesituation tillsammans och som att ni vill fortsätta bo tillsammans.

Vi har tittat i Socialstyrelsens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, men inte kunnat hitta några riktlinjer kring om den inneboendes rum måste kunna stängas med dörr för att socialtjänsten ska kunna bevilja biståndet. Det som är viktigt är att ni skriver kontrakt, inneboendekontraktet, där det står vad din vän hyr och har del av samt hyreskostnad och uppsägningstid. Om du vill kika vidare i riktlinjerna så kan du gå via länken nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...

För att kunna flytta till en ny kommun, och i den ansöka om hjälp via socialtjänsten exempelvis med ekonomi, krävs generellt att man har ett boende att flytta till. För din vän innebär det att han bör meddela sin nuvarande socialtjänst om sina planer att flytta, då det blir de som kommer få stå för den första månadens hyreskostnad. Han eller hon bör också kontakta den nya kommunen i god tid för att lämna in en ansökan, så att de hinner slutföra sin utredning i god tid för utbetalning.

Vi vill gärna uppmana din vän att ta kontakt med sin nuvarande socialtjänst för att få ställa ovan frågor, då det är de som bäst känner till situationen och ärendet och därmed kan ge bäst svar.

Lycka till med flytten!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter