Fängelsestraff

Hej .
Om man blir dömd till fängelse och man har försörjningsstöd hjälper socialtjänsten till med att man kan betala hyran så man inte blir bostadslös när man blir frisläppt .

Anna.

Kommentarer

Hej!

Du undrar om socialtjänsten kan bevilja bistånd för hyra under tiden då en person sitter frihetsberövad. I samtliga fall då en person ansöker om bistånd så görs en individuell bedömning. Har man redan försörjningsstöd så är det enklaste att kontakta sin handläggare för att få information om vad som gäller. Det är också möjligt att göra en ansökan och få ett beslut som sedan går att överklaga.

Generellt kan man nog säga att socialtjänsten under en kortare period kan komma att bevilja hyran om det gäller för en kortare period och hyran inte kan bekostas med egna medel eller på annat sätt. Om fängelsestraffet är långt, flera år kanske, så är det inte rimligt att samhället och socialtjänsten bekostar hyran när den som innehar den har sitt “boende” på annat sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter