Kan inte bo kvar hemma

Hej, jag har länge funderat på att gå till socialtjänsten och få hjälp men vet inte vart gränsen går när man ska gå dit och be om hjälp. Jag är 16 år och bor med mina föräldrar och mina 4 syskon. Min pappa har problem med sin ilska men vill själv inte erkänna det. Han blir arg på mig och stressar mig i skolan, jag har fått dåliga betyg vilket e varför han blir arg, han har aldrig slagit oss men det är som om att han slår oss med sina ord. Min syster har tidigare tagit hjälp av socialtjänsten och dem la henne i ett boende men nu bor hon hemma igen. Jag mår väldigt dåligt när jag är hemma och känner en konstant stress eftersom att jag dessutom går linjen natur och har dessutom problem med mina vänner. Hjälp vad ska jag göra!

Babian

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en situation där du under en längre tid övervägt att ta kontakt med socialtjänsten utifrån den hemmiljö som du lever i. Du skriver också att du är osäker på hur stora bekymmer man ska ha för att kunna få hjälp. Svaret på det frågan om hur långt det ska gå innan man kan vända sig till socialtjänsten och söka hjälp så är det du som avgör var gränsen går. Du ska inte behöva bära detta själv och så som du beskriver din pappas beteende så är det inte okej på något vis. Ett första steg har du nu tagit eftersom du vänder dig hit och förhör dig om dina möjligheter att få stöd och hjälp och det finns hjälp att få.

Vi förstår att din skolgång i stor utsträckning påverkas av den stress och press som din pappa bidrar med på olika sätt, bland annat genom att ge utlopp för sin aggressivitet och rikta den mot dig och dina syskon. Gymnasiet är en tuff tid för många och Naturvetenskapsprogrammet i sig är ett krävande program. Du beskriver att det finns problem i dina kompisrelationer och att det blir en extra påfrestning tillsammans med hur du har det hemma.

Att det i flera delar av ditt liv just nu är turbulent, både hemma, i skolan och med kompisar, kan påverka förmågan att hämta energi för att kunna hantera det som är svårt. Här är det viktigt att få prata med någon som lyssnar, vare sig det är någon vuxen du känner som du litar på, eller exempelvis en kurator på skolan. Du skriver inte om din mamma är ett stöd för dig eller hur hon förhåller sig till din pappas beteende och om hon kan skydda dig och dina syskon, inte heller om du kunnat prata med henne om hur du har det i skolan och hemma.
Det finns möjlighet att få en samtalskontakt på Ungdomsmottagningen och man kan också kontakta BRIS (Barnens Rätt i Samhället). Det viktigaste är kanske inte vart du vänder dig utan att du tar kontakt för att kunna få hjälp att reda i din situation för att det ska bli annorlunda. För att prata med någon om hur du mår så kan du också vända dig till något som heter Familjeteamet och ingår i något som heter Plattform Malmö som är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Familjeteamet är en öppen samtalsmottagning dit ungdomar mellan 12-21 år eller deras föräldrar kan vända sig för att få råd och stöd. Besök där registreras eller journalförs inte utan är av rådgivande karaktär.
Telefonnummer till dem är 040 34 05 50.

Vi hoppas att du får hjälp och inte längre behöver bära det som händer runtomkring dig på egen hand.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter