LVM-utredning

Hej!
Jag har blivit föremål för en LVM-utredning, vilket jag finner lite stressande då jag inte riktigt vet hur det funkar. Jag har några frågor. Min första är om ni har någon statistik kring hur många LVM-utredningar som leder till vård enligt LVM?
Och hur länge kan en LVM-utredning vara öppen? Har tänkt tacka ja till att besöka någon inom öppenvården någon gång i veckan för att vara samarbetsvillig typ, och undrar om LVM-utredningen fortsätter då eller avslutas? Fick uppfattningen av personen som jag talade med att den kan fortsätta vara öppen även fast jag tar emot behandling frivilligt, kan det stämma?

Slutligen, jag upplever inte att jag har sådana problem att jag är i behov av de insatser som socialtjänsten erbjuder och tycker det är lite knäppt att man öppnat en LVM-utredning (har gjort lite intoxer då jag hamnat på sjukhus men däremellan tar jag inte droger/dricker inte alkohol, har bostad och studerar på heltid). Finns det fall där man bara kan strunta i utredningen... typ säga att jag inte är intresserad och sen avsluta kontakten själv? Tänker att de inte nödvändigtvis tar till tvångsvård direkt bara för att man inte är intresserad av behandlingsinsatser? De borde väl kunna bedöma att man kan avvakta lite etc?

hejhej

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att öppnandet av en LVM-utredning kan väcka många frågor och såklart även skapa oro. Ett omhändertagande enligt LVM är ett väldigt stort ingripande i en persons liv, och det är därför viktigt att ett eventuellt omhändertagande görs utifrån en noggrann och väl underbyggd utredning. Vi hoppas att vi ska kunna svara på dina frågor, men också lugna din oro.

Vi på Soctanter på nätet har ingen statistik på hur många LVM-utredningar som leder till omhändertaganden enligt LVM. Vi råder dig att i första hand höra med din socialsekreterare, som skulle kunna veta eller kanske hänvisa dig rätt. Vi tänker också att eventuellt stadskontoret i din kommun skulle kunna ge dig svar, men givetvis i så fall utifrån kommunens statistik. Vi tänker även att SIS, statens institutionsstyrelse, skulle kunna ge lite vägledning.

Enligt socialtjänstlagen ska en utredning inledas utan dröjsmål om det som har kommit till nämndens kännedom genom ansökan eller på annat sätt kan medföra åtgärd, detta framgår av 11 kap Socialtjänstlagen. Ett ärende ska handläggas skyndsamt efter det att ansökan eller anmälan inkommit. Med utredningstid menas den tid det tar från att en ansökan/anmälan inkommit till socialtjänsten och till dess det finns ett beslut som nått den enskilde. Det finns alltså inga generella riktlinjer för hur länge en LVM-utredning får lov att pågå.

Du skriver att du funderar på att ta emot hjälp på frivillig väg för ditt missbruk. Vi tycker att det är bra att du är villig att ta emot hjälp, eftersom frivillighet ger mycket bättre resultat och markant ökar möjligheten att sluta använda droger och alkohol på ett sätt som kan vara skadligt för en själv. Precis som du skriver kan en LVM-utredning fortgå under tiden som personen tar emot hjälp för sitt missbruk via exempelvis öppenvårdsinsatser. Anledningen till detta är att oron kan kvarstå även om personen tar emot hjälp, i alla fall till en början.

Du undrar också om du kan tacka nej till socialtjänstens utredning och avsluta kontakten med dem. När det gäller just LVM-utredningen så kan denna inledas utan den enskildes samtycke och således kan socialtjänsten utreda utan att personen själv samtycker till detta. Vi råder dig att hålla kontakt med socialtjänsten och försöka samarbeta så gott du kan. Om du skulle hålla dig undan finns en risk att socialtjänstens oro blir större, vilket kan leda till beslut om handräckning för läkarbedömning eller beslut om LVM.

Du skriver att du inte är orolig för dig själv, att du anser att ditt missbruk inte är skadligt utan att det rör sig om skilda händelser när du överdoserat. Vi hoppas att du får den hjälp du behöver för att kunna ta dig ur ditt missbruk.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter