LVU

Jag har en fråga. Kan domstolen ge ut åtgärder i LVU när familjen är utomlands?

Eve

Kommentarer

Hej!

Beslut med stöd av LVU gäller bara i Sverige. Befinner sig ett barn i annat land, är det detta landets lagar och regler som gäller. Finns det en oro för ett barn som vistas i annat land, så kan en anmälan göras dit, och myndigheter vistelselandet får då pröva barnets behov efter lagar som finns där.

Förvaltningsrätten kan besluta om vård enligt LVU utan att veta att barnet befinner sig i Sverige eller utomlands, men omhändertagandet kan alltså bara göras i Sverige.

Om ett beslut enligt Förvaltningsrätten om vård enligt LVU inte blir verkställt, alltså påbörjats, inom fyra veckor från det att beslutet vunnit laga kraft, upphör beslutet att gälla.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter