Byte av socialtjänst

Hej!
Min bror på 25 år, har i många år haft problem med droger, och har även diagnoser som inte blivit fullt utredda, och sedan ett år tillbaka gått med i ett så kallat "12stegsprogram" som har gått bra för honom. Nu börjar han bli färdig med sin behandling och tillsammans med Soc ska vi komma fram till vart han skall ta vägen efter behanlingen. Vi hade ett möte där handläggarna la fram förslaget att min bror skulle få flytta tillbaka till sin hemkommun, och bo i en stödlägenhet. Vill tillägga att vi tidigare kommit överens om med soc att min bror absolut inte skulle komma tillbaka och bo i sin hemkommun, då han känner väldigt många "aktiva" drogmissbrukare där.
Min bror uttrycker sin oro, och förklarar för handläggarna att dessa personer som han brutit kontakten med kommer att söka upp honom och kommer att vara på honom. Han är rädd för återfallsrisken, och vet själv genom erfarenhet, många killar som kommer tillbaka och tror att dom blivit starka, men som faller tillbaka till missbruk igen.
Min bror visar stor självinsikt under mötet, och försöker förklara att det inte är någon bra idé. Men jag upplever att handläggarna försöker övertala min bror, och säger i princip att det är det enda bra alternativet.
Han säger att han "får lov att ta det", för han inte har något annat val.
Vad har han rätt till i det här läget? Har han bara valen: "hamna på gatan, eller bo i sin hemkommun" där återfallsrisken är betydligt högre än någon annanstans?
Får han byta hemkommun där en annan socialtjänst skulle kunna ta över ärendet?

Tacksam för svar.
Hälsningar ...

Syster

Kommentarer

Hej!

Vilket arbete din bror har gjort! Han verkar ha en stor självinsikt och förstånd att förstå hur påverkan från tidigare vänner kan försätta honom i en sits han inte vill hamna i när hans drog-och nykterhet är ganska ny.

När socialtjänsten beviljar behandling finns det olika behandlingsformer utifrån behov som socialtjänsten och klienten tillsammans diskuterar vilken behandling som bäst passar. Ibland finns det behandlingsformer som aktivt arbetar med att finna bostäder på andra orter än den ort som klienten kommer från, och kanske även har utslussningslägenheter knutna till behandlingshemmet.

Ibland kan det vara svårt för hemkommunen att erbjuda något boende utanför hemkommunen eftersom resurserna som kommunen har finns där. Däremot finns det inga hinder att din bror själv letar upp annat boende i någon annan kommun.

Det finns privata gruppboende som din brors hemkommun skulle kunna göra avtal med gällande boende på annan ort, men ibland är detta så dyra alternativ, så kommunerna har egna alternativ i hemkommunen.

Vi råder din bror att ansöka om ett namngivet stödboende på annan ort, så han kan få ett skriftligt beslut. Får han avslag på sin ansökan, så har han möjlighet att överklaga beslutet.

Om din bror flyttar till en annan kommun, kan nuvarande kommun begära överflyttning till den nya kommunen, men oftast håller den nuvarande kommunen kvar ansvaret för ärendet tills det är dags att avsluta.

Vi hoppas att din bror hittar en hållbar lösning på sitt boende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter