Hur gör man om man inte har boende och har inga matpengar?

Jag är hemlös och samt ej fått något mat i kroppen, Hur går man till väga??

Miriam

Kommentarer

Hej!

Vi beklagar din svåra situation.

På vissa orter, till exempel Malmö, finns en del verksamheter som erbjuder gratis måltider dit du kan vända dig. Vissa orter erbjuder även sovplatser på Härbärgen, men det kan skilja sig åt vilken målgrupp de har.

Du har alltid rätt att ansöka om akut hjälp hos socialtjänsten i den kommun du vistas. När du ansöker ska de utreda om du har rätt till bistånd. Om du riskerar att lida nöd har du rätt till akut hjälp för att avhjälpa risken för nöd.

Du kan kontakta socialtjänsten på den ort du befinner dig och få information om vilken typ av hjälp som finns i just den kommunen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter