Kan inte bo hemma

Sjuttonåring som inte kan bo hemma pga trubblig hemmiljö. Nu vill h*n flytta till egen lägenhet i den orten hon studerar. H*n blir sjuk av att bo hemma.
Socialen är kontaktad men det velas. Ingen vet vad den andra gör.
Kan socialen i hemkommun hjälpa till att betala denna lägenhet? Tänker det är för barnets bästa. Personen i fråga har inte bott hemma sen skolan började.

Mba

Kommentarer

Hej!

Det du beskriver är en besvärlig situation för hen. Det är mycket positivt att hen fortsätter studera och söker lösningar angående boendet.

Generellt när hen är minderårig är det vårdnadshavaren som är ansvarig för hen och omsorgen om hen. Detta ansvar sträcker sig till hen är 18 år eller 21 år om hen studerar på gymnasienivå.
Det innebär att vårdnadshavaren har ansvar för att hen har boende, ekonomi och omsorg.

Om vårdnadshavaren inte kan eller på annat sätt förmår att ta detta ansvar kan socialtjänsten göra bedömningen att de går in med det stöd och den hjälp som behövs för att tillgodose den unges behov.
När man studerar på annan ort kan man också söka extra bidrag från CSN det kan vara bra att prata med skolkurator eller SYV (studie-och yrkesvägledare) för att se vilka möjligheter hen har till ekonomisk hjälp.

Vi hoppas att vårt svar är till hjälp och önskar hen lycka till med studierna.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter