Försäkring

Mitt minderåriga barnbarn är under LVU-vård, och jag undrar om hon är försäkrad för sjukdom och olycksfall under tiden, genom kommunen eller familjehemmet?

Tack, på förhand!

Gamla mommo

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.
Det ser olika ut från kommun till kommun gällande försäkringar. I Malmö Stad har alla barn som är placerade en olycksfallsförsäkring i försäkringsbolaget Protector.
Om ditt barnbarn är placerad av en annan kommun än Malmö råder vi dig att kontakta den aktuella kommunen för att få svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter