Pengar till julklappar

Hejsan!
Har tidigare läst i socialtjänstlagen att om man uppbär ekonomiskt bistånd en längre tid så är det inte inräknat att det ska räcka till julklappar och födelsedagspresenter.

Julångest

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att julhelgen och alla extra utgifter som den medför kan skapa ångest för hur man ska klara av den ekonomiska biten. Vi vet att vissa kommuner har möjlighet att bevilja bistånd utöver norm för exempelvis julklappar till barn. I Malmö har politikerna inte fattat något generellt beslut eller någon riktlinje om att bistånd utgår för julklappar, varför julklappar generellt inte beviljas. Socialtjänsten gör alltid individuella bedömningar, varför du såklart har rätt att ansöka och få din sak prövad.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter