socialsekreterares agerande

Hej. Jag undrar om en socialsekreterare kan neka en möte? Inte ringa när dom lovat att göra det. Skicka beslut vid nöd ansökan via brev som kommer flera dagar efteråt.

Putte

Kommentarer

Hej!

Ibland kan det vara så att den handläggare som man har som sin, inte har tid och möjlighet att träffa en omgående. Likväl som handläggaren kan kräva att träffa dig, kan man tycka att man som enskild ska kunna kräva få träffa sin handläggare. Men det får vara inom viss rimlighet och om det inte finns särskilda skäl att ordna en annan form av kontakt vid till exempel våld från enskild eller hot om våld.

I förvaltningslagen finns reglerna för god förvaltning. Där kan du läsa vidare om service, tillgänglighet och handläggning.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Om du inte är nöjd med handläggningen i ditt ärende och anser att socialtjänsten inte gör sitt uppdrag kan du kontakta IVO, Inspektionen, för Vård och Omsorg, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter