Fråga om Arbetsplan

Hej,
Hade fråga om Arbetsplan utfärdad av vuxenenheten:

Är det möjligt att återkalla ett Arbetsplan som är beviljad i samband med boende med Stöd?

Anser att några punkter är onödiga, och syftar till något annat än mina praktiska omständigheter.

Därav väldigt tacksam om ni kan råda ifall det kan återkalla, uppdateras, eller korrigeras :)

Med vänlig Hälsning
M D

M D

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du tillsammans med din handläggare har utfärdat en arbetsplan, som vi förstår är kopplad till insats med boende och stöd.

Då vi inte kan uttala oss i individärenden råder vi dig att ta kontakt med din handläggare som genomfört utredningen och beviljat insatser. Du kan tillsammans med din handläggare ta upp de punkter du vill utesluta i din arbetsplan och vilka du vill korrigera.

Om vissa av punkterna som är med i din arbetsplan är ett underlag vid bedömningen till beslut om insats kan det kanske vara svårt att ändra på dem i din arbetsplan, men du har rätt att framföra dina synpunkter. Om det inte finns någon anledning att ha kvar visa saker och uppgifter i en arbetsplan, så bör de inte vara kvar där.

Om du beviljats bistånd bör det finnas en genomförandeplan som du tillsammans med ansvarig för insatsen ska gå igenom tillsammans. Det är ett “levande” dokument som ändras under pågående bistånd allt utifrån hur behovet ser ut och vad som är uppfyllt.

Vad gäller beslut om bistånd enligt Socialtjänsten 4 kap 1 § som är en frivillig insats, kan du själv alltid avsluta insatsen.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter