boende fråga

kan ni hjälpa med en tvist om en lägenhet som är mkb kummunens?

ade

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att du är i en tvist om en lägenhet som tillhör MKB.

Eftersom vi inte vet vad ärendet handlar om så blir det svårt att ge dig ett svar på hur du ska gå tillväga, detta beroende på om du har en bostad via socialtjänsten eller inte. Vårt råd till dig är att vända dig till det socialtjänstområde som du tillhör om du har bostad via socialtjänsten för att få vidare hjälp därifrån.

Om du inte har bostad via socialtjänsten kan du vända dig till Hyresgästföreningen som kan vara behjälpliga vid tvister gällande hyresrätter beroende på vad tvisten gäller.

Hoppas att det löser sig på bästa sätt för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter