Hur går inkomstkontrollen till vid en ansökan?

Hej!

Jag är lite nyfiken på hur det egentligen går till när man bestämmer vem som har rätt till att få försörjningstöd? Hur får man veta att personen inte har några andra inkomster, t.ex A-kassa, bostadsbidrag, studiemedel från CSN eller från försäkringskassan? Görs det alltid en automatisk kontroll på alla dessa system vid varje ansökan? Eller sker det bara vid misstänkt fusk? Kan man lyckas fuska? En killkompis till mig säger att han har både studiemedel och försörjningstöd samtidigt. Därför jag undrar.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

När en person ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten alltid en individuell bedömning för att se om personen är berättigad bistånd. Det innebär att socialtjänsten utreder hur mycket inkomster personen uppbär, vilka utgifter personen har (som berättigar bistånd) samt om personen har gjort vad den har kunnat för att bidra till sin egen försörjning, så som att följa planering med Arbetsförmedlingen, sökt tillräckligt med arbete eller deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program eller deltagit i studier.

När man ansöker om ekonomiskt bistånd fyller man i en blankett där man ger socialtjänsten rätt att kontrollera vilka ersättningar man erhåller från andra myndigheter så som Försäkringskassan och CSN (centrala studienämnden). Generellt kontrollerar socialtjänsten personens ersättningar från andra myndigheter vid varje ansökan, det vill säga varje månad. Socialtjänsten brukar också begära in kontoutdrag som visar om personer får inkomster från andra håll, så som lön. Utifrån dessa uppgifter beräknar socialtjänsten sedan om personen är berättigad ekonomiskt bistånd.

Socialtjänsten är det sista skyddsnätet, när personen inte har något annat sätt att försörja sig. Att begå bidragsbrott, det vill säga undanhålla inkomster från socialtjänsten, ska därför anmälas av socialtjänsten till polis eller åklagare och är något som en person kan bli dömd för. Det innebär också i de flesta fatt att personen blir återbetalningsskyldig, vilket regleras i 9 kap Socialtjänstlagen.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter