Får socialen ta mitt studiemedel i efterhand?

Hej!

Jag är faktiskt riktigt arg och besviken på socialen just nu. Jag har ansträngt mig för att komma i annan försörjning men inte lyckats få ett jobb. Då kom jag på att jag kunde börja studera igen. Fick dock avslag på CSN på grund av för lite poäng på en kurs jag gick 2013. Jag har hela tiden varit öppen och ärlig med mina planer för att jag inte ville få problem. Så jag fick tillåtelse att studera distanskursen med försörjningstöd bara det inte påverkade mitt jobbsök och annat.

Nu så går jag och väntar på besked om jag ska få studiemedel. Kommer i så fall i december. Men i går när jag var på möte så berättade jag min glappkäft att jag kanske får en del studiemedel retroaktivt från 25 okt. Och då sa hon att jag måste betala tillbaka det eftersom jag hade försörjningsstöd då. Något jag absolut inte vill göra. Så kan ni väl inte göra?

När jag ansökte och fick stödet beviljat så hade jag ju inga pengar och jag hade inte rätt till studiemedel. Jag kunde inte överleva på annat sätt. Och om jag sedan skulle få lite extra pengar för att jag har studerat och ansträngt mig får väl inte ni ta dem?

Jag kan förstå om jag ska betala tillbaka decembers pengar delvis, men sjutton inte det andra. Så jag inte får dubbelt nu. Men man ska inte behöva betala tillbaka pengar som man inte hade rätt till när man ansökte.

Det känns jättefel. Funderar nästan på att inte ta något studiemedel längre. Varför ska jag låna pengar för att ge till kommunen för något jag inte behövt betala tillbaka annars? Kommunen kan väl inte tvinga mig att ta lånet om jag får det?

Vad händer om jag vägrar betala tillbaka vilket jag överväger? Blir det krav i förvaltningsrätten eller polisanmälan? Hur ser processen ut? Kan få böter eller fängelse?

Jag var så glad att det kanske skulle ordna sig för mig. Men socialens besked har gjort mig deprimerad. Lika bra att gå kvar på Soc- pengar istället för att komma i egen försörjning. Tyvärr har min studieglädje släckts av detta besked.

Arg och förbannad

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du tycker att socialtjänstens agerande är orättvist. Det man får komma ihåg är att försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät, det vill säga när ingen annan väg finns för att försörja sig.

Som vi förstår det har du ansökt om och fått försörjningsstöd. Du har sedan i efterhand fått beviljat studiemedel och kommer nu få en retroaktiv utbetalning för en period som du redan har beviljats bistånd för. Vi tror att det har skett en missuppfattning när du har haft diskussionen med din socialsekreterare. Det är inte så att socialtjänsten kan kräva att du återbetalar biståndet som du har beviljats, om det inte finns ett beslut fattat sedan tidigare om att de kommer göra så. Enligt socialtjänstlagens 9 kap 1 § kan socialtjänsten endast återkräva felaktigt utbetalt försörjningsstöd om du lämnat oriktiga uppgifter avsiktligt eller om du fått försörjningsstöd och borde ha förstått att beloppet är för högt eller felaktigt. Istället kommer de sannolikt att räkna studiemedlet som en inkomst och det i sin tur kan ju innebär att du inte kommer få bistånd den månaden som du samtidigt får den retroaktiva utbetalningen och eventuellt månaderna därefter, allt beroende på hur dina inkomster och utgifter ser ut i förhållande till varandra.

Det som är viktigt att veta är ju att du sannolikt inte skulle blivit beviljad försörjningsstöd för att kunna bedriva dina studier om du varit berättigad till studiemedel. Socialtjänsten kan inte tvinga dig att ta ett studielån, men däremot kan de avslå din ansökan om försörjningsstöd för att du inte söker alla möjliga sätt att klara din försörjning som du har möjlighet till om du nu väljer att inte ansöka om vidare studiemedel.

Polisanmälan gör socialtjänsten vid bidragsbrott. Det vill säga om en person undanhåller inkomster utan att meddela dem till socialtjänsten. Vi tycker därför att det är bra att du har varit ärlig i kontakten med din socialsekreterare.

Såklart kan vi förstå att det kan kännas motigt när man tycker att saker går emot en. Att du hade sett fram mot den extra utbetalningen av studiemedel och kanske hade tänkt använda pengarna till något särskilt. Vi har också förståelse för att det är tufft att leva med försörjningsstöd, att det är svårare att unna sig sådant som andra gör. Vi hoppas dock att du ska fortsätta din plan mot självförsörjning, för att du i slutändan ska få ett arbete och kunna försörja dig själv och därmed ha möjlighet att göra fler saker, som du säkert önskar.

Vi önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter