Praktik/rehabilitering

Hej,
Jag har arbetstränat genom FK o Af. Nu tar mina dagar snart slut o jag får inte arbetsträna mer. Jag har ev rätt till lönebidrag men nu kan jag inte prova nya arbetsplatser o räknas ändå på något vis som en vanlig arbetslös o har inte möjlighet till något fortsatt stöd. Eftersom l på så sätt få kontakter. Eftersom jag inte har rätt till a-kassa kommer jag behöva söka försörjningsstöd. Betyder det att jag kan få komma till JobbMalmö o på det sättet kunna få tillgång till praktik under tiden som jag letar arbete?

Sanna

Kommentarer

Hej!

Att få möjlighet att arbetsträna kan vara en förutsättning för att hitta de arbetsuppgifter som man kan klara av efter kanske olycksfall, skada eller långvarig sjukskrivning av olika skäl.

Tyvärr så räcker ibland inte tiden till för att man verkligen ska hitta det ultimata arbetet innan ersättningsdagar tar slut. Precis som du har varit aktuell för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är de myndigheter som i första hand har ett rehabiliteringsansvar och uppdrag att finna lämpliga anställningar förutom eventuella arbetsgivare, så arbetar även socialtjänsten med dessa delar.

Det har varit många människor som varit utanför systemen och inte varit aktuella för arbetsträning och rehabilitering via Försäkringskassan. De har dessutom varit så dåliga eller sjuka att Arbetsförmedlingen inte ansett att de står så nära arbetsmarknaden att de kan arbeta med dem, därför har socialtjänsten varit tvungen att arbeta med samma frågor för att hjälpa människor vidare till arbete och anställning.

Om du ansöker om försörjningsstöd och ni ska göra upp en handlingsplan om vad du ska göra för att komma i anställning, kan du där säga att du önskar få fortsätta med arbetsträning på till exempel Jobb Malmö.

Vi önskar dig all lycka till med din rehabilitering och att du snart finner ditt arbete!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter