Familjebehandling

Hur gör vi för att få familjebehandling där hela familjen är involverad?

Familjebehandling

Kommentarer

Hej!

För att få familjebehandling via socialtjänsten ska ni börja med att göra en ansökan till socialtjänsten.

Som vårdnadshavare till ert barn kan ni kontakta det socialtjänstkontor ert barn tillhör utifrån var barnet är folkbokfört.

Ni kan ansöka antingen genom att uppsöka, ringa eller skriva till socialtjänstkontoret.

När ni ansökt inleds en utredning där vårdnadshavare och barn träffar socialtjänsten för att socialtjänsten ska kunna samla in information från er om vad det är ni ansöker om, och vilka behov som föreligger. Utredningen kommer att mynna ut i en bedömning om eventuella insatser, råd eller stöd som barnet och ni som föräldrar kan vara i behov av.

Vi hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter