Orolig för min papp

Hej min mamma & pappa bor ihop,nu är min pappa svårt sjuk och min mamma vägrar hemhjälp,sjukvård etc min mamma lever i förnekelse. Hon är även elak mot min pappa
Hur ska jag göra eftersom att inte min pappa får ge samtycke

Orolig dotter

Kommentarer

Hej!

Vi förstår utifrån ditt brev att du är orolig för din pappa som är svårt sjuk och att dina föräldrar är i behov av insatser både via socialtjänsten och sjukvården.

Det framgår inte i vilket skick din pappa är i nu och om han själv vill och kan vända sig till sjukvård och socialtjänst för att få vård och insatser. Om han kan råder vi honom att göra det antingen själv eller med stöd av dig.

Om din pappa inte av någon anledning kan eller förmår ta kontakterna och du är orolig för att han inte får den vård och hjälp han är i behov av kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Du ska då vända dig till socialtjänsten i den kommun dina föräldrar bo i.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter