Får socialtjänsten luras?

Hej!
En person har anklagat mig falskt i en orosanmälan och jag är rädd för att socialtjänsten ska ta mitt barn. Jag rymde med mitt barn i panik till ett annat land i hopp om att det ska lugna ner sig. Soc har kontaktat och sagt att det är okej att återvända och att de inte kommer blanda sig in i situationen. Jag är dock tveksam och rädd för att de bara säger så för att lura tillbaka mig med mitt barn till Sverige. Har socialtjänsten rätten till att göra så som en metod att få som de vill? Har de alltså rätten att uttala sig på ett sätt och sedan göra raka motsatsen?

Tack på förhand

Lulou

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du utifrån oro för att socialtjänsten ska omhänderta ditt barn flytt utomlands. Det framgår att du har haft kontakt med socialtjänsten utifrån inkommen oro, men att du är orolig för att socialtjänsten har för avsikt att “lura” dig tillbaka till Sverige.

Då vi inte har vetskap och information gällande specifika individärenden kan vi inte uttala oss om vad som är sagt eller vilken bedömning socialtjänsten gjort i ditt barns ärende. Vi råder dig att vända dig till ditt barns handläggare för information.

När socialtjänsten får en orosanmälan görs det en förhandsbedömning för att bedöma om utredning ska inledas eller inte. I förhandsbedömningen pratar socialtjänsten med berörda som vårdnadshavare och barn för att ta in information från dem.

Socialtjänsten ska inte arbeta utifrån någon “dold agenda” där de har för avsikt att lura någon utan ska vara transparant och tydligt förmedla sin bedömning. Du som vårdnadshavare har rätt att ta del av både inkommen orosanmälan samt socialtjänstens bedömning både muntligt och skriftligt.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!
Vänligen
Soctanterna

Soctanter