Överklagan till förvaltningsrätt

Varför hänvisar socialtjänsten till att man skall överklaga beslut om avslag som man har rätt till. Dom vet ju att tex en nödansökan i så fall skulle ta månader innan den avgörs. När man sedan gjort som dom sagt så får man ett nytt beslut från socialtjänsten där det står att när man gjort en överklagan får inte socialtjänsten ändra sitt första beslut. I mina ögon så lurar man ju den som ansökt om något. Stämmer det att socialtjänsten inte får ändra beslut som skickas vidare till förvaltningsrätten även om det gäller nödansökan tex om mat.

Marre

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha hamnat i en situation som blir ohållbar för dig, då du inte har medel till det mest basala för att överleva som mat.

Beslut enligt 4 kap 1 § SoL ska överklagas enligt Förvaltningslagens regler. Dessa finner du i 40-46 §§. I Förvaltningslagens 37-39 §§.

Precis som din handläggare har sagt så står det angivet att ett beslut som överklagas endast får ändras om punkterna i 38 § är uppfyllda och att överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet.

Det är dock inget som hindrar att du gör en ny ansökan även om det gäller samma sak, samma period eller om du har nya uppgifter. När det gäller ansökan avseende nöd, så är det alltid här och nu som ska prövas. Om du har fått avslag på ansökan om nöd, så kan dessa också överklagas, men troligen kommer Förvaltningsrätten återvisa prövningen till beslutsmyndigheten för att pröva om nöd finns eller är undanröjd, detta eftersom nöden är här och nu.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter