Vara ensam hemma

Hej

Mina föräldrar har lämnat mig och min två år äldre storebror ensamma hemma många gånger från 1-3 veckor sen några år tillbaka. Är detta okej? Tycker själv det är skönt men också jobbigt att sköta allt. Mamma och pappa klagar på att jag inte kan sköta mig själv och gör det jobbigt för dem och blir arga för jag förstör deras semester.

15åring

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar det som att du har dubbla känslor kring att lämnas ensam hemma med din bror vilket vi kan förstå.

Som du skriver läggs det ett stort ansvar på er att klara er själv vad gäller allt med både mat, skola mm. Samtidigt som det kan kännas skönt att få vara “stor” och fri från föräldrars insyn som 15-åring.

Du skriver även att detta inte är en engångsföreteelse utan har skett flera gånger sedan några år tillbaka, vilket låter oroväckande. Som förälder har man ansvar för sitt barns omsorg, trygghet, säkerhet och känslomässiga utveckling. Med andra ord är det dina föräldrars ansvar att ge dig det fram tills du är vuxen, det ingår i föräldraansvaret. Om dina föräldrar klagar på att du inte kan sköta dig själv, låter det som om du är i behov av deras omsorg mer än vad du får.

Vad gäller att lämna sina barn själva finns det inget klart och entydigt svar när det kan göras. Det är en bedömning som föräldrarna gör utifrån ålder på barnet och barnets mognad och under hur lång tid barnet ska klara sig själv. Samtidigt som vi betonar att är barnet under 18 år är det ett barn i lagens mening och kan vara i behov av föräldrarnas omsorg.

Det framgår inte i ditt brev, men om föräldrar lämnar barn ensamma är det oftast för kortare tid samt att det finns ett skyddsnät i närmiljön kring barnet som det kan kontakta med och få tillsyn av under tiden föräldrarna inte är hemma.

Det kan vara någon vuxen anhörig eller vän som föräldrarna överlåter ansvaret för dig och din storebror till under deras vistelse hemifrån.

Om du tycker att det läggs för stort ansvar på dig och din bror uppmanar vi er att prata med era föräldrar om det, alternativt kan du vända dig till socialtjänsten för råd och stöd.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter