Mitt vuxne son har fått en orosanmälan, han är utvecklingsstörd och har autism

Hej
Mitt vuxna barn har fått en orosanmälan, han jobbar inom daglig verksamhet. Dit kom en från socialen och en biståndshandläggare utan förvarning varken till honom eller oss föräldrar. Han är som en 5-6 åring ibland lite äldre hade en personal med som stöd hjälpte inte mycket. Han var helt förstörd när han kom hem rädd ångest trodde han skulle bli tvingad att flytta med mera. Han är ju "vuxen" myndig. Då får han klara detta själv. Men sedan när han vill ha ut anmälan från socialen då kan han plötsligt må dåligt av detta och dom säger nej men han är ju fortfarande "vuxen". Hur gör man för att få ut anmälan så att vi kan hjälpa till att förklara vad anmälan är och betyder? Han/Vi vet vem anmälaren är det så socialen åt honom. Vi förändrar har fullmakt den gäller överallt men inte på socialen. Hjälp oss få svar vad som gäller.

Mamma till vuxen son med utvecklingsstörning och autism

Kommentarer

Hej!

Det låter som en svår situation ni är i där ni är föräldrar till er vuxna son som är i behov av era omsorger utifrån hans utvecklingsstörning och autism.

Precis som du skriver är han en myndig person och allt vad det innebär, men det är av största vikt att han förstår informationen som delgetts honom från socialtjänsten. Det för att som du skriver inte missförstå och få ångest för vad orosanmälan kan innebära för honom.

Vi råder er och din son att vända sig till socialtjänsten igen för att boka ett möte med handläggaren igen. Om din son vill kan han ta med någon av er som föräldrar som stöd och förtydligande, det brukar gå bra och är upp till er son om han vill det. Vid samtalet kan han begära att få ta del av innehållet i orosanmälan som inkommit, vilket han har rätt till.

Er son kan även ge samtycke till att sekretessen bryts gentemot er som föräldrar för att underlätta för honom.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter