Egen vårdnad eller vårdnadsfullmakt

Hej!
Jag ville efter samråd med socialtjänsten i den kommun mina barn är skrivna, låta mamman få hela vårdnaden. Detta pga bråk och tjafs och flera polisanmälningar mot mig från mamman och mormor. Jag kände mig i våras uppgiven och mamman har tidigare uppgivit att hon vill ha hela vårdnaden så att hon kunde bestämma allt själv. Detta gjorde att socialsekreteraren frågade mig rakt ut vill du skriva över hela vårdnaden till mamma. Jag svarade då ja, är det mammans vilja så gör jag det, eftersom jag ville ha ett slut på den konflikten oss emellan. Jag sa samtidigt att jag inte förstår anledningen då jag aldrig motarbetat ex. Flytt eller övriga påskrifter från oss båda föräldrar. Socialsekreteraren framförde det vid nästa träff med mamman men jag har sen dess inget hört. Det var i maj 2019. Nu till min fråga finns det någon nackdel att ha egen vårdnad? Eftersom mamman valt att inte skicka över dessa dokument, trots att hon har öppet mål? Jag undrar också om jag själv skriver under ett dokument att jag avsäger mig vårdnaden eller överlåter till mamman, gäller det då? Jag vill inte ha någonting med mamman att göra då hon bara har onda avsikter. Barnen har jag tagit avstånd ifrån sedan januari i år pga oss föräldrars enorma konflikter. Funderar på att kontakta en familjejurist för att få reda på mina rättigheter. Sen finns det någonting som heter vårdnadsfullmakt, hur fungerar det? Kan jag ge henne vårdnadsfullmakt istället?

Undrande pappa

Kommentarer

Hej!

Det är nästan alltid barnen som får betala det högsta priset när föräldrar träter och har en konflikt som går ut över barnen och kontakten med sina föräldrar.

Det är tråkigt att läsa att du har tagit avstånd från dina barn och kontakten med dem för att du och dina barns mamma inte kan ha en god och okej kommunikation gällande barnen.

Det finns en anledning till att domstolarna brukar vilja att föräldrarna har gemensam vårdnad och kan samarbeta runt barnen, uppfostran, omsorg och säkerhet. Ibland kan det dock visa sig att konflikter och annat gör att det ibland är bättre att låta vårdnaden gå över till endast en förälder. Att vårdnaden endast går till en förälder betyder inte att umgänget med den andre föräldern ska bli annorlunda eller upphöra.

Vad gäller din fråga om du ska avsäga dig vårdnaden eller om du kan lämna en vårdnadsfullmakt till den andra vårdnadshavaren, ska vi försöka klargöra de olika alternativen.

Det finns en möjlighet att avsäga sig vårdnaden om den andra föräldern godtar att ha ensam vårdnad, och socialnämnden godkänner att vårdnaden endast går till en förälder. Att socialnämnden har att godkänna en överenskommelse mellan föräldrarna är för att sånt som berör barnen ska vara förenligt med barnens bästa. Ibland kan det vara till barnens bästa att en förälder har ensam vårdnad, och ibland kan det vara till stora försämringar för barnet.

En vårdnadsfullmakt som vi förstår det kan inte lämnas till en redan aktuell vårdnadshavare. Den vårdnadshavaren har redan alla skyldigheter och rättigheter i sin vårdnad, varför en fullmakt inte ökar den persons möjlighet att ta ansvaret för vårdnaden.

Vi råder dig att försöka få till ett samarbetssamtal med familjerätten och dina barns mamma för att diskutera hur vårdnaden framöver ska se ut, så du inte behöver lägga energin på detta, utan istället försöker finna ut hur du och dina barn kan få till ett umgänge igen som gör att dina barn kan få en relation och god bild av sin pappa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter