Pappan till mina barn skickat in ansökan om hjälp och stöd gällande våra barn

Hej!
Varit i 2 vårdnadstvister. Barnen bor hos mig. Pappan varannan helg. Nu har han gjort en ansökan om hjälp och stöd rörande våra 2 barn. Hela familjen är kallade till ett inledande samtal. Vad innebär detta?

Kajsa

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din fråga som att du och barnens pappa har blivit kallad till ett första möte hos socialtjänsten gällande era barn. När en vårdnadshavare ansöker om stöd hos socialtjänsten inleds en utredning för att se vilket behov av stöd som finns och på vilket sätt det skulle kunna tillgodoses. Om det finns två vårdnadshavare kallas båda för samtal.

När socialtjänsten utreder en ansökan om stöd ska den fokusera på de områden som förfrågan handlar om. Det vill säga att ni tillsammans kommer att sitta ner och göra en planering för vilka frågor som utredningen ska lyfta.

När utredningen är färdig kommer socialsekreteraren att föreslå en insats som ni som vårdnadshavare får ta ställning till om ni vill ta emot eller ej.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter